Pályázati kiírás tudományos referens tisztségre

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67–68. §§ alapján pályázatot ír ki tudományos referensi tisztségre.

A tudományos referens feladatköre:

 • az Önkormányzat tudományos életének megszervezése;
 • együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
 • hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
 • TDK népszerűsítése;
 • Diplomaosztóra, Edukációra és Nyílt napra segítők keresése és a lebonyolításban aktív

  részvétel;

 • Rendszeres tudományos ösztöndíj szempontrendszerének létrehozásában aktív részvétel;
 • Tudományos programok szervezése és lebonyolítása.

  A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános rendel- kezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell ellátnia.

  A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat isállapíthat meg.

  TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki atisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakulóküldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknekelektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggeleltekinthet.”

  Lekics László
  elnök