Pályázati kiírás gazdasági referens tisztségre

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67–68. §§ alapján pályázatot ír ki gazdasági referensi tisztségre.

A gazdasági referens feladatköre:

 • az Önkormányzat gazdasági ügyeinek intézése;
 • együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
 • hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
 • negyedévente gazdasági beszámoló készítése;
 • beszerzések lebonyolítása;
 • iktatás;
 • az irodák és a raktárak rendben tartása;
 • parkoló ügyek intézése.

  A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános rendel- kezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell ellátnia.

  A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is állapíthat meg.

  TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggeleltekinthet.”

  Lekics László elnök