Interjú Hódossy Attilával: Egy természetvédelmi őr munkája

Hogy jöttek létre a nemzeti parkok?

„Az államilag szervezett természetvédelem kezdete 1872-re tehető, amikor az USA-ban megalakult a Yellowstone Nemzeti Park. Ekkor az őrök – vagy ranger-ök – felvételi követelménye volt az ottani indián nyelvjárások ismerete, a magabiztos fegyverhasználat és a lovas tudás. Ezek napjainkban természetesen teljesen megváltoztak már, bár Afrikában még ma is kiemelt szerepet kap a fegyverhasználat az orvvadászat miatt. Magyarországon az első fizetett természetvédelmi őr idősebb Gulyás Józsefvolt, akit az akkori Madártani Egyesület adományokból alkalmazott a Kis-Balatonon az addigra majdnem kipusztult nagykócsag költőtelepek védelmére. Ő egyébként egy nagyon jó helyismerettel rendelkező halász volt.”

 

Hogy működnek hazánkban a nemzeti parkok?

„Jelenleg Magyarországon 10 nemzeti parki igazgatóság működik. A nemzeti parkok illetékességi területe Magyarország teljes területét lefedi. A természetvédelmi őrzésre minden nemzeti park saját természetvédelmi őrszolgálatot működtet, amik jelenleg az agrár minisztériumnak, azon belül a természetvédelemért felelős államtitkárnak vannak alárendelve. A nemzeti parkok tájegységekre, azon belül őrkerületekre vannak felosztva, és a természetvédelmi őrszolgálatok is ennek megfelelő tagozódással működnek. Az őrszolgálat tagjai a természetvédelmi őrök, akik jelenleg a törvényi megfogalmazás szerint fegyverviselésre jogosult hivatalos személyek. Az őrszolgálat egyenruhával és szolgálati jelvénnyel van ellátva.”

 

Meddig terjed egy természetvédelmi őr feladatköre?

„A  feladataink a szolgálati területeinken szerteágazóak. Egyrészt gondoskodunk a természeti értékek (beleértve a védett természeti értékeket), védelméről, figyelemmel kísérjük a különböző növény- és állatfajok állományának változását, alakulását, őrizzük és megóvjuk azokat, megelőzzük a károsításokat és hivatalos személyként intézkedünk a természetvédelmi bűncselekmények és szabálysértések elkövetőivel szemben. Ezen kívül közreműködünk az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak, tehát erdő, állatállomány, épületek működésében, kezelésében, fenntartásában, részt veszünk az igazgatóság turisztikai, oktatási, környezeti nevelési munkájában, tűzvédelmi feladatokat látunk el, illetve a régészeti lelőhelyek őrzésében is részt veszünk. Védett természeti területeken intézkedünk, ha a helyzet megkívánja, együttműködünk más szervezetekkel, mint például a rendőrség vagy a kormányhivatal, és ellenőrizzük a különböző szervek által hozott hatósági előírások betartását. Érdemes tudni, hogy a természetvédelmi őr nemcsak a természetvédelmi területeken fellépő feladatokat látja el, hanem adott esetben az illetékes nemzeti park egészének bármely pontján tevékenykedhet, mivel védett természeti érték bárhol megtalálható (madár, növény, stb.). Például: panelházak repedéseibe, redőnytokokba betelepedett denevérek eltávolítása, biztonságos helyre szállítása, vagy városi tóba beúszott hód befogása és elszállítása, hogy személyes élményeket hozzak fel.”

 

Milyen módon járhat el, amennyiben szabálytalanságot észlel?

„A természetvédelmi őrszolgálat tagjai hivatalos személyként eljárhatnak a természeti értékeket vagy területet veszélyeztető, károsító, vagy régészeti területet károsító személyekkel szemben. Jogosultak azokat feltartóztatni, igazoltatni, ruházatát, csomagját átvizsgálni, illetve akár járművet is feltartóztatni és átvizsgálni. E feladatok végrehajtása során akár törvény által biztosított kényszerítő eszközöket is alkalmazhatunk.”

 

Milyen szervezetek segítik  a természetvédelmi őrök munkáját?

„A természetvédelmi őrszolgálat munkáját több különböző szervezet is segíti, ilyenek például a polgári természetőrök. Minden magyar állampolgár lehet természetőr, aki ilyen vizsgát tesz. Ők természetesen nem hivatalos személyek és feladatukat társadalmi munkaként látják el. A természetvédelmi őrszolgálat munkájának a megismerésére pedig lehetőséget biztosít az Ifjú Kócsagőr Program, amelyen elsősorban a téma iránt érdeklődő gimnazisták, egyetemisták vesznek részt a nemzeti parkok koordinálásával, részükre minden évben országos vetélkedőt is szerveznek.”

 

Hogyan válhat valaki természetvédelmi őrré?

„Természetvédelmi őrré válni megfelelő iskolai végzettséggel lehet, tehát természettudományos, agrár vagy mezőgazdasági szakirányú végzettség szükséges közép- vagy felső fokon, illetve amennyiben alkalmaz egy nemzeti park, a minisztérium által szervezett természetvédelmi őri vizsgát is teljesíteni kell, és ha ez is megvan, már csak a fegyvervizsgát kell megszerezni. Az alkalmazáshoz a végzettség nem elég, nagy súllyal figyelembe veszik a gyakorlati tapasztalatot, ugyanis járatosnak kell lennünk a zoológiában, botanikában, erdőgazdálkodásban, halászatban, mezőgazdaságban, jogi ismeretekben és illik ismerni a területet, ahol dolgozni fogunk. Ezek az ismeretek összességében iskolában nem szerezhetőek meg, így fontos a megfelelő érdeklődés és tapasztalat.”

 

Mi az ön személyes munkaköre?

„A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Kelet-Dráva tájegységének a tájegységvezetője vagyok. Ebben a körzetben, ami összesen 122 000 hektár, ketten látjuk el a természetvédelmi őri feladatokat. A 122 000 hektáron belül 15 000 hektár nemzeti parkká nyilvánított terület van, illetve 12 000 hektár más besorolású természetvédelmi terület, melyek különös ellenőrzést és odafigyelést igényelnek. Itt elsődleges feladatom a természetvédelmi területek és védett természeti értékek folyamatos figyelemmel kísérése, de fokozottan fontos a jelenlét is. Ezen kívül feladatom még a különböző túrák szervezése, vezetése, az Ős-Dráva Látogatóközpont feladataiban való részvétel, a rendőrséggel és halőrökkel való együttműködés, az erdészetekkel való együttműködés, a védett területeken gazdálkodók tevékenykedésének figyelemmel kísérése és a lakossággal való kapcsolattartás. Az utóbbi hasznos bajba jutott állatok segítésekor, és a lakosságnak történő segítségnyújtáskor is nagyon fontos szereppel bír. Fontos a kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályával való hatósági együttműködés is.”