Mit, Miért? – Interjú a TTK HÖK elnökével

Számos program és változás vár a Természettudományi Kar hallgatóira a 2016/17-es évben. Lesz Bevonó, és a Savaria Egyetemi Központ betagozódik az ELTE intézményrendszerébe. Ezekről beszélgettünk Hoksza Zsolttal, a HÖK elnökkel.Miért van szükség Bevonóra? Mit adhat egy hallgatónak?

Sajnos ez egy kicsit szerencsétlen megnevezés, de a kreatív energiáink még nem szabadultak fel annyira, hogy praktikusabbat találjunk. Azért szerencsétlen, mert a bevonás szó hallatán egyesek esetleg valami gittegylet féleségre, egy zárt társaságra asszociálhatnak, amiről szó sincs. A kifejezés egyszerűen arra utal, hogy invitálni szeretnénk a Kar hallgatóit a közös munkára és be szeretnénk vonni az érdeklődőket a Hallgatói Önkormányzat éppen aktuális projektjeibe. Ez egyrészt választ is ad arra a kérdésre, hogy miért van erre szükség. Ezekről a projektekről talán 2 hete írtam éppenséggel. Fő vonalakban a pályázatomban is belengetett célokról lenne szó, egy kari tutori rendszer lehetőségein ötletelnénk és előkészítenénk egy kérdőívet, ami az ősszel várható tantervi átalakításokhoz adhatna majd egy input jelzést, legyen szó problémák azonosításáról vagy újszerű ötletek gyűjtéséről. Ahogy mondtam, ez részben válasz a kérdésre. Emellett ott van az is, amit a hallgatóknak adhat egy ilyen rendezvény. Aki megtalálja a rendezvény eseményét és átfutja az egyelőre még csak címszavakban közzétett, de a kulisszák mögött lassan kompakt módon összeálló programpalettát, az láthatja, hogy olyan elemek vannak benne, mint nyilvános beszédre fókuszáló kommunikációs tréning, vitadélután és különböző készségfejlesztések. Ezeknek nem csak az a célja, hogy a Hallgatói Önkormányzatban tevékenykedő képviselők és tisztségviselők felkészültebben és kompetensebben láthassák el feladatukat, hanem a háttérben meghúzódik az az elv is, miszerint az ELTE valamennyi hallgatója úgy határozott, az értelmiségi lét vándorútjára lép, amely úton az önismeret, a fejlett vitakultúra és az önkifejezés képessége hasznos útitárs lehet. Így ezek képességek fejlesztése egy olyan cél, amely a Hallgatói Önkormányzat általam is vallott alapelveivel önmagában is tökéletesen összhangban van Ezekből nagyon sokat lehet kamatoztatni, hiszen az élet számos területén elengedhetetlenek ezek a készségek. Emellett pedig egy összetartó és a hallgatókért dolgozni kész közösséget adhat még a rendezvény.

Mi a szombathelyi egyetemmel való összeolvadásnak a folyamata?

Számítottam erre a kérdésre, de talán ez egy egész cikket megérne. Sokan talán nem is hallottak erről a fejleményről. A kirakósnak azért egy-két darabját a helyére kell illesztetnünk, hogy láthassuk a képet. Az intézmény, amiről most szó van a XX. század vége fele a Berzsenyi Dáneil Tanárképző Főiskola nevet viselte, amely egyúttal jelzi is az intézmény fő profilját, a pedagógusképzést. Később a képzési portfólió szélesítésével Berzsenyi Dániel Főiskolává vált, végül azonban 2008-ban az Országgyűlés döntése nyomán a Berzsenyi Dániel Főiskola és a soproni székhelyű Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésével létrejött egy új, tíz karral rendelkező egyetem, amelyen belül a szombathelyi karok a Savaria Egyetemi Központ (SEK) egység alatt működtek. A jelek szerint ez a kényszerű házasság nem volt teljesen harmonikus, ugyanis nem is olyan régen felmerült a Savaria Egyetemi Központ kiválása a Nyugat-magyarországi Egyetemből. Ekkor merült fel az ELTE neve és kezdődtek először informálisan az egyesülés lehetőségét boncolgató egyeztetések. Nyáron az Egyetem szenátusa felhatalmazta a kancellárt és a rektort, hogy hivatalosan is csatlakozási tárgyalásokat kezdeményezzen. Eközben július folyamán Palkovics László oktatási államtitkár a fenntartó, vagyis a magyar állam részéről is bejelentette a Savaria Egyetemi Központ integrációját. Most szeptemberben a Nyugat-magyarországi Egyetem szenátusa már döntött arról, hogy a SEK kiválik az intézményükből, most az ELTE szenátusa áll döntés előtt, hogy támogatja-e a szombathelyi intézmény betagozódását. Erről a döntés az újság megjelenéséig valószínűleg már meglesz, ugyanis szeptember 26-án szerepel ez a kérdéskör az Egyetem legfőbb döntéshozó testületének napirendjén.

Mik a következményei a Savaria Egyetemi Központ betagozódásának az ELTE-s hallgatókra nézve?

Elsődlegesen a szombathelyi hallgatókra gyakorol majd az integráció hatást, hiszen az egyesülés végén csak egyetlen intézmény maradhat fenn, ami az ELTE lesz és ez bizonyos intézkedéseket és szükségszerű lépéseket von maga után. Nevezetesen, ha lesz olyan képzés, ami mindkét telephelyen párhuzamosan lesz meghirdetve, az biztos, hogy azonos képzési terv alapján lehetséges csak. Hasonló minőségi követelmények jelennének meg a személyi állomány tekintetében is. Fontos megjegyezni, hogy a Savaria Egyetemi Központ képzési portfóliója más spektrumot ölel fel, így új perspektivikus fejlődési lehetőségek nyílnak az ELTE számára, például a műszaki és mérnöki területeken, illetve, többek között abból kifolyólag, hogy Szombathely nem a  központi régióhoz tartozik, számos területen jobb infrastrukturával rendelkezik.

Mi fog szerepelni a diplomákon? Mikortól kapjuk ezeket?

Ha az ELTE szenátusa is támogatja a csatlakozást, valamint a fenntartó is áldását adja rá, úgy természetesen az, hogy Eötvös Loránd Tudományegyetem. A helyzet fonákságát jól mutatja, hogy amennyiben 2017. január 1.-től már az ELTE égisze alatt működik majd egy szombathelyi kampusz, úgy a 2017 tavaszán végzők oklevelére már ez kerül. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló – emlékeim szerint – 87/2015 (iv. 9) sz. kormányrendelet törvényileg szabályozza, hogy milyen adatok szerepelhetnek az oklevélen, így nincs túl nagy mozgástere az intézménynek. A Természettudományi Kar Tanácsa azt a javaslatot tette az integrációról szóló szenátusi előterjesztéshez, hogy ugyanezen kormányrendelet 9. mellékletének 6.1 pontja alapján legyen feltüntetve a jogelőd intézmény azon hallgatók esetében, akik nem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdték tanulmányaikat. Az pedig, hogy az Egyetemünk ténylegesen folytatja-e megkezdett útját az integráció felé, a hétfői szenátusi ülésen eldől.