52. félévfolyam 12. szám

Megjelent a Nyúz 12. száma!


Tartalom:

Hallgatói közélet:
FelejthetetLEN

Tudósítás:
Barangolások Budapesten

Természet – Tudomány – Technika:
Beszélsz kutyául?

Helyvektor:
Három gondűzű látnivaló Budapesten

Sport:
Sportos vizsgaidőszak

Négyeshatos:
Borgin túl vékony

(Házi)Mozizóna:
Chihiro szellemországban

Lista:
Vizsgázás
Mert utazni élvezet?


Impresszum

Felelős kiadó: Hoksza Zsolt, a TTK HÖK elnöke
Főszerkesztő: László Lívia
Vezetőszerkesztő: László Lívia
Tördelőszerkesztő: László Lívia
Olvasószerkesztők: Czauner Borbála, Resch Borbála
Issuu
Facebook
Telefon: 372-2652, lapzárta után 20/331-8715
Lapzárta: péntek 14.00
A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja
főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu, személyesen fogadóidőben (csütörtök 10.00-11.30), Déli Hali (00.732)