Elnökválasztás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Választási bizottsága pályázatot ír ki az Önkormányzat elnöki tisztségének jelöltállítására.

A pályázat célja:
Az Önkormányzat elnöki tisztségének betöltése.

Pályázók köre:
Az Önkormányzat Alapszabályának 2. §-ában meghatározott – aktív státuszú – hallgatók:

„Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi cciv. törvény 60. § (1) bekezdése alapján meghatározott hallgatók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat.” 

 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

 • nevét;
 • Neptun kódját;
 • elektronikus levélcímét;
 • Caesar-azonosítóját;
 • képzési formáját;
 • szakját és szakirányát;
 • tanulmányainak kezdetét;
 • papíralapú nyilatkozatát a jelölés vállalásáról;
 • terveit az Önkormányzat érdekképviseleti fejlődésére vonatkozóan, minimum 5 000 karakterben;
 • elnökhelyettes-jelöltje nevét;
 • elnökhelyettes-jelöltje Neptun kódját;
 • elnökhelyettes-jelöltje elektronikus levélcímét;
 • elnökhelyettes-jelöltje Caesar-azonosítóját;
 • elnökhelyettes-jelöltje képzési formáját;
 • elnökhelyettes-jelöltje szakját és szakirányát;
 • elnökhelyettes-jelöltje tanulmányai kezdetét;
 • elnökhelyettes-jelöltje papíralapú nyilatkozatát a jelölés vállalásáról.

Az Önkormányzat Alapszabályának 67. § (2) bekezdése szerint „Az elnökválasztás során valamennyi elnökjelölt pályázatának mellékletként tartalmaznia kell a következő ciklusra vonatkozó tisztségviselői pályázatok kiírásait. Amennyiben az elnökválasztás eredményes, úgy a megválasztott elnökjelölthöz tartozó pályázatokat a Választási bizottság az elnökválasztás eredményének kihirdetésével ki kell írnia.”

A pályázat leadásának módja:

A pályázatot elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján.

Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályázatot elektronikus levélben kell eljuttatni a Választási bizottság elnökének (vbelnok (at) ttkhok.elte.hu).

A pályázat elfogadásának feltétele a – képviselőjelölteknek is kitöltendő – nyilatkozat, illetve 80 (azaz nyolcvan) szavazásra jogosult hallgató ajánlását igazoló írásos dokumentum (ajánlóív) leadása az Önkormányzat Északi Hallgatói irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75).

Az ehhez való hitelesített ajánlóív a Választási bizottságtól elektronikus levélben igényelhető (vbelnok (at) ttkhok.elte.hu)!

Pályázási időszak: 2020. III. 9. 12.00 – 2020. IV. 14. 23.59
Pályázatbenyújtási időszak: 2020. III. 31. 00.00 – 2020. IV. 14. 23.59
Nyilatkozat leadási ideje: 2020. III. 31. 00.00 – 2020. IV. 14. 23.59*
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2020. IV. 18. 20.00
Szavazási időszak: 2020. IV. 21. 23.59 – 2020. V. 5. 23.59
Eredményhirdetés: 2020. V. 8.

A beérkezett pályázatok érvényességét a Választási bizottság határozza meg. Az elfogadott pályázatokat 2020. április 18-án hozza nyilvánosságra és eljuttatja azokat az Önkormányzat tagjaihoz.

A szavazás a Neptun Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

Az elnökválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított három munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző bizottság elnökének és az Önkormányzat székhelyére címezve (elte ttk hök Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A. Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ a vbelnok (at) ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2020. március 9.

Választási bizottság
ELTE TTK HÖK