Könyvtárosok a háttérben – a könyvtár tudománymetriai szolgáltatásairól

A könyvtár hagyományosan az a hely, ahonnan az ember valamilyen birtokában lévő adat alapján kézhez kapja a keresett könyvet vagy folyóiratot, amelyet a könyvtár gyűjt, rendez, őriz és szolgáltat.

Lényegében ez a feladat az immár hatodik évében járó, átalakulás előtt álló MTMT és kishúga, az EDIT esetében is.

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

A különböző tudományok művelői idegenkedve fogadták az MTMT bevezetését. Nem volt világos, hogy miért van szükség egy ilyen egységes nyilvántartásra és a legtöbben felesleges adminisztrációs tehernek érezték – és érzik még most is – az egészet. Az évek során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az MTMT olyan objektív mércét, összehasonlítási alapot jelent a tudományos teljesítmények értékeléséhez, amelyet nem hagyhatnak figyelmen kívül a különböző kinevezések, pályázati pénzek és tudományos fokozatok odaítélésekor. A kutatóintézetek, kutatóegyetemek saját tudományos teljesítményükkel kapcsolatos adataikat is az ide felkerült adatok alapján gyűjtik.

M Magyar kutatóhelyen készült vagy magyar nemzetiségű szerzők által közölt
T Tudományos – elsősorban tudományos, de emellett vannak benne más
M Művek (ismeretterjesztő, oktatási, közéleti, sőt művészeti jellegű alkotások) adatai is.
T Ezekből a bibliográfiai adatokból épül fel a Magyar Tudományos Művek Tára.

A tudománymetriai adatok és statisztikai lekérdezések, pályázatok benyújtása, beszámolók készítése mellett talán nem tudatosult még sokakban, hogy az MTMT-ből irodalmazni is lehet. Vajon hányan használják irodalomkutatásra az MTMT-t?

1mellekletAz ELTE TTK MTMT-be feltöltött 2016-ban megjelent publikációi Intézetenként

A TTK könyvtárosainak munkája

A tudományos irodalom kezelése a könyvtártudomány egyik speciális területe. Míg egy könyvtár katalógusa az adott könyvtár állományáról ad tájékoztatást, addig a bibliográfia nem kötődik lelőhelyhez. Itt egy-egy téma vagy szerző köré rendeződnek a dokumentumok, és a könyvtárosok feladata visszakereshető rendszerré alakítani a számtalan, különböző helyről összegyűjtött bibliográfiai adatot. Az adatbázis a forrásközlemények bibliográfiai adatain túl tartalmazza a műre történt hivatkozási adatokat, valamint tudománymetriai információkkal is szolgál.

A Kari Könyvtár 2011-ben kapta meg az MTMT adminisztrátori teendőket. A bevezetés – megelőzve az ezt szabályozó rektori utasítást – 2011 márciusában kezdődött, a BTK-n, az ÁJK -n és a TTK-n, ahol a kísérleti nyúl szerepét a Kémiai és a Biológiai Intézet vállalta.  Tanfolyamokon, képzéseken veszünk részt, hogy lépést tartsunk és mind profibban végezzük munkánkat.

2015-re elértük, hogy az MTMT-ben a feltöltött publikációk, hivatkozások száma megközelítőleg fedje a valóságot, így a Kar és a hozzá tartozó Intézmények publikussá válhattak.

2016 novemberében a TTK-n megalakult az MTMT munkacsoport.

2mellekletAz ELTE TTK MTMT-be feltöltött 2016-ban kapott hivatkozásai Intézetenként

Amit nyújtunk

  • Publikációk szintjén rendszeres, folyamatos feltöltést végzünk (hetente) a WOS-ból és Scopusból.
  • Hivatkozások szintjén az MTMT központi adminisztráció a WOS-ból importál negyedévente. A jövőben – talán már az idén – ez a Scopusból is meg fog történni. Addig – a szerző kérésére – évente egyszer végezzük innen az idézőfrissítést.
  • Szerző kérésére frissítjük a publikációs listát. Frissen megjelent, új publikációkat, ha van már DOI számuk, kötet és oldalszám nélkül is fel lehet vinni. Ha nem a szerző viszi fel, az új, vagy az MTMT listájáról még hiányzó publikációkat jelezze az admin felé (DOI szám is elég, ha van).
  • Szintén szerző kérésre ellenőrizzük a felvitt adatokat és javítjuk is, ha kell.
  • Segítünk a doktori.hu feltöltésében.
  • Betanítást, segítségnyújtást kérhetnek a szerzők, kutatócsoportok adminisztrátorai bármelyik admintól.
  • A hallgatók közül többen is részt vesznek kutatómunkában, és az eredmények publikálásánál társszerzők lesznek. Ők is regisztrálhatnak az MTMT-be, ha szeretnék nyilvánossá tenni tudományos tevékenységüket. A regisztráláshoz kérjék az intézeti adminok segítségét.

MTMT 2.0

Hamarosan megismerhetünk egy új szoftvert, az MTMT 2.0, amely elég sok változást fog hozni. Mint ahogy egy kamasznál is, a megjelenése is jelentősen más lesz, sok jogosultság módosul, például a publikációk szerkeszthetőségében, a duplum kezelésében. A támogatásban az eddigi központi segítségnyújtási rendszer helyett a szerző az intézményi adminisztrátortól kérhet majd segítséget, az ún. segítségkérő cédulákkal.

3mellekletELTE TTK 1236, BME TTK 382, SZTE TTK 736, NYME TTK 140, DE TTK 495, PTE TTK 246

Az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT)

Az MTMT mellett meg kell említenünk az EDIT-et is, melynek egyre több szerző ismeri fel a szükségességét.

A nyílt hozzáférésű tudományos publikációk bárki számára ingyenesen elérhetők. Ez megnöveli a láthatóságukat, az olvasottságukat és a hivatkozásaik számát. Az Open Access folyóiratokban való publikálás mellett a tudományos közleményeket elhelyezhetik repozitóriumokban is. Intézmények (egyetemek, kutatóhelyek) is működtetnek ilyen online archívumokat, melyek összegyűjtik, megőrzik és elérhetővé teszik a munkatársaik által létrehozott tartalmakat. Ezek származhatnak akár magas presztízsű, előfizetéses és lektorált folyóiratokból is, ugyanis sokszor ezek is lehetővé teszik a publikáció preprint (lektorálás előtti) vagy postprint (lektorálás utáni) változatának szerzői önarchiválását. Az ELTE-n létrehozott tudományos vagy oktatási célú elektronikus dokumentumokat az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT) gyűjtjük, archiváljuk és szolgáltatjuk. Az EDIT-be tehát nem csak a publikációk bibliográfiai adatai kerülnek be, mint ahogy az MTMT-be, ide a teljes szöveget is elhelyezzük.

A repozitóriumban való tárolással biztosítjuk az Egyetem tudásvagyonának hosszútávú megőrzését, valamint elérhetővé tesszük azt minden érdeklődő számára. A Tudástárban való eligazodást a dokumentumtípusok szerint kialakított kategóriarendszer és egy kereső segíti. A feltöltött dokumentumok egyedi és állandó azonosítót kapnak, a teljes szöveghez való hozzáférés pedig nyilvánosra vagy korlátozottra is állítható.

A repozitórium működtetését is könyvtárosok végzik, akik segíthetnek a feltöltésben, a metaadatok létrehozásában vagy akár a szerzői jogi kérdések megválaszolásában.

ELTE TTK – MTMT – 2016

Az alábbiakban olyan, MTMT-ből kinyert adatokat közlünk, melyek azt mutatják meg, hogy – Intézetekre lebontva – 2016-ban hány publikációja keletkezett a Karnak, illetve hány hivatkozást kapott ebben az évben a Kar.

Egy másik ábra pedig néhány nagyobb hazai egyetem természettudományi karának összehasonlítása a 2016-ban született és 2016-ban kapott hivatkozásokra vonatkozóan.

Gratulálunk a szerzőinknek!

ELTE TTK MTMT Munkacsoport

 

 

 

Az ELTE TTK MTMT-be feltöltött 2016-ban megjelent publikációi Intézetenként

Az ELTE TTK MTMT-be feltöltött 2016-ban kapott hivatkozásai Intézetenként

ELTE TTK 1236, BME TTK 382, SZTE TTK 736, NYME TTK 140, DE TTK 495, PTE TTK 246