Eötvös Természettudományos Tábor – Középiskolás diákok az ELTE-n

Az ELTE Természettudományi Kara és az Eötvös József Collegium 2012. nyara óta immáron ötödik alkalommal rendezi meg az Eötvös Természettudományos Tábort, amelynek elsődleges célja az egyetemi természettudományos szakok népszerűsítése az érettségi előtt álló középiskolás diákok körében.

A tábor önkéntes szervezői (akik az ELTE hallgatói és nagyrészt az Eötvös Collegium tagjai) arra vállalkoznak, hogy az résztvevő diákoknak bemutassák az ELTE TTK-n, az Eötvös József Collegiumban, illetve az MTA néhány kutatóintézetében folyó szakmai munkát, valamint azt személyes élménnyé tegyék számukra.

Az előző négy táborban összesen több, mint 80 Kárpát-medencei középfokú oktatási intézmény kicsit több, mint 200 diákja vett részt a hat szekció (biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika és informatika) munkájában. A diákok délelőttönként plenáris előadásokon, majd azt követően szekcióbontásban, kiscsoportos foglalkozásokon vesznek részt. A délelőtti programok helyszíne az Eötvös József Collegium, amely a táborozó diákoknak is otthont ad. Délutánonként a laboratóriumi gyakorlatoké, a látványos kísérleti bemutatóké a főszerep, amelyek során az ELTE Lágymányosi Campusán a résztvevők közvetlen közelről találkozhatnak a természettudományok szépségeivel. Esténként a diákok kulturális programokon lazíthatnak.

Az Eötvös József Collegium szellemiségével összhangban a szervezők kiemelten fontosnak tartják, hogy felhívják a résztvevő diákok figyelmét az oktatás, tanítás fontosságára. Éppen ezért az idei tábor mottójaként Eötvös Loránd alábbi gondolatát választották:

„Ők azok, a kiket tudósokká kell képeznünk, […] mindenekelőtt azért, hogy tanítani tudjanak.”

A szervezők arra is hangsúlyt fektetnek, hogy a résztvevő diákok a természettudományok ipari alkalmazási lehetőségeiről is halljanak, ezáltal erősítve az ELTE és a piaci szereplők közötti együttműködést is.

A résztvevőket a 12 évfolyamos rendszerben tanulók közül a 10. és 11. évfolyam tanulói, és a 13 évfolyamos rendszerben tanulók közül a 11. és 12. évfolyam tanulói közül válogatjuk ki. A táborba való jelentkezéshez a pályázó diákoknak ki kell dolgozniuk egyet-egyet a tábor szervezői által kiírt essszétémákból, amelyek érintik a biológia, kémia, matematika, fizika, földrajz-földtudomány és informatika aktuális kérdéseit. A témakörök általában nem tartoznak a középiskolai törzsanyaghoz, feldolgozásuk izgalmas kihívást, de egyáltalán nem leküzdhetetlen akadályt jelent az érdeklődő középiskolás diákok számára. Habár a tábor ismeretanyaga túlmutat a középiskolai tananyagon, nem kívánja azt messzemenően felülmúlni, inkább kontextusba helyezni és elmélyíteni segít a már meglevő ismereteket.

borito

A tábor szakmai programjában különböző pedagógiai módszereket ötvözünk. Egyes, a saját területükön kiváló szakemberek által tartott előadások inkább az ismeretek frontális átadását szolgálják, nagy hangsúlyt fektetünk azonban a kiscsoportos műhelymunkára is, amely során természettudományos készségeket (logikai gondolkodás, problémamegoldás, érvelési készségek) tudunk célzott módon fejleszteni. Ez utóbbiban erőteljesen építettünk az ELTE TTK felsőbb éves hallgatóira, doktoranduszaira, fiatal kutatóira – és természetesen az ő tapasztalataikra.

Az Eötvös Természettudományos Tábor kiemelt haszna a diákság számára, hogy a tábor alatt hasonlóan érdeklődő és tehetséges diákokkal ismerkedhetnek meg, köthetnek életre szóló barátságokat, emellett személyes kapcsolatot alakíthatnak ki a kurzusvezető egyetemistákkal és fiatal kutatókkal, ami elősegítheti a későbbiekben egyetemi beilleszkedésüket és tudományos előmenetelüket.

Az igényes szakmai programok mellett szabadidős tevékenységeket is kínálunk a résztvevőknek, így lesznek különböző sportprogramok, kirándulás (a diákok egy részének terepgyakorlat), múzeumlátogatás és közös tábortűz bográcsozással.

A rendezvény sikerét jelzi a számos – immáron az ELTE-n vagy más egyetemeken továbbtanuló – egykori táborozó pozitív visszajelzése, illetve tanulmányi előmenetelük.

Ezúton is köszönetet mondunk az ELTE TTK oktatóinak, az Eötvös József Collegium, az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum (Ásvány- és Kőzettár), az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az ELTE Karrierközpont munkatársainak, amiért áldozatos munkájukkal, támogatásukkal segítik az Eötvös Természettudományos Tábor megszervezését és sikeres lebonyolítását. Külön köszönettel tartozunk a MOL NyRt.-nek és a Richter Gedeon NyRt.-nek a szponzorációjukért, amely lehetővé teszi a kedvező részvételi díj biztosítását a diákok számára.

További információk elérhetők a http://termtudtabor.eotvos.elte.hu honlapon és a termtudtabor@eotvos.elte.hu drótpostacímen.

Az idei Tábor 2016. július 25-e és 31-e között kerül megrendezésre, amelyre 2016. június 23-áig várjuk a jelentkezéseket. Ezúton is kérek minden kedves olvasót, hogy ismerősei, barátai körében terjessze a Tábor hírét.

Lukács Tamás
Geofizikus MSc hallgató
főszervező