Középiskolások az ELTE-n: VII. Eötvös Természettudományos Tábor

A tábor önkéntes szervezői (akik az ELTE hallgatói és nagyrészt az Eötvös Collegiumhoz kötődnek) arra vállalkoztak, hogy a résztvevő diákoknak bemutassák az ELTE TTK-n, IK-n, az Eötvös József Collegiumban, illetve az MTA néhány kutatóintézetében folyó szakmai munkát, valamint azt személyes élménnyé tegyék számukra.

A Táborban idén is nagyszámú, összesen 86 diák vett részt a hat szekció (biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika és informatika) munkájában. A diákok délelőttönként plenáris előadásokon, majd azt követően szekcióbontásban kiscsoportos foglalkozásokon vettek részt. A délelőtti programok helyszíne az Eötvös József Collegium volt, amely a táborozó diákoknak is otthont adott. Délutánonként a laboratóriumi gyakorlatok, a látványos kísérleti bemutatók kaptak főszerepet, amelyek során az ELTE Lágymányosi Campusán a résztvevők közvetlen közelről találkozhattak a természettudományok szépségeivel. Esténként a diákok kulturális és játékos programokon lazíthattak.

Az Eötvös József Collegium szellemiségével összhangban a szervezők kiemelten fontosnak tartották, hogy felhívják a résztvevő diákok figyelmét az oktatás és a tanítás fontosságára. A szervezők arra is hangsúlyt fektettek, hogy a résztvevő diákok a természettudományok ipari alkalmazási lehetőségeiről is halljanak, ezáltal erősítve az ELTE és a piaci szereplők közötti együttműködést is.

A 9–11. évfolyam tanulói közül a résztvevők a beadott esszé alapján kerültek behívásra, amelyet a pályázó diákoknak kellett kidolgozniuk egy téma alapján, a tábor szervezői által kiírt essszétémákból választva. A témák érintették a biológia, kémia, matematika, fizika, földrajz-földtudomány és informatika aktuális kérdéseit. A témakörök általában nem tartoztak a középiskolai törzsanyaghoz, feldolgozásuk izgalmas kihívást, de egyáltalán nem leküzdhetetlen akadályt jelentett az érdeklődő középiskolás diákok számára. Habár a tábor ismeretanyaga túlmutatott a középiskolai tananyagon, nem kívánta azt messzemenően felülmúlni, inkább kontextusba helyezni és elmélyíteni segítette a már meglevő ismereteket.

A tábor szakmai programjában különböző pedagógiai módszereket ötvöztek a szervezők. Egyes, a saját területükön kiváló szakemberek által tartott előadások inkább az ismeretek frontális átadását szolgálták, nagy hangsúlyt fektettünk azonban a kiscsoportos műhelymunkára is, amely során természettudományos készségeket (logikai gondolkodás, problémamegoldás, érvelési készségek) tudtunk célzott módon fejleszteni. Ez utóbbiban erőteljesen építünk az ELTE TTK és IK felsőbb éves hallgatóira, doktoranduszaira, fiatal kutatóira – és természetesen az ő tapasztalataikra.

Az Eötvös Természettudományos Tábor kiemelt haszna a diákság számára, hogy a tábor alatt hasonlóan érdeklődő és tehetséges diákokkal ismerkedhettek meg, köthettek életre szóló barátságokat, emellett személyes kapcsolatot alakíthattak ki a kurzusvezető egyetemistákkal és fiatal kutatókkal, ami elősegítheti a későbbiekben egyetemi beilleszkedésüket és tudományos előmenetelüket.

Az igényes szakmai programok mellett szabadidős tevékenységeket is kínáltak a szervezők a résztvevőknek, így voltak különböző sportprogramok, kirándulás (a diákok egy részének terepgyakorlat), múzeumlátogatás és közös tábortűz bográcsozással.

A rendezvény sikerét jelzi a diákok pozitív értékelése a táborról, valamint számos – immáron az ELTE-n vagy más egyetemeken továbbtanuló – egykori táborozó pozitív visszajelzése, illetve tanulmányi előmenetelük.

Ezúton is köszönetet mondunk az ELTE TTK és IK oktatóinak, az Eötvös József Collegium, az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum (Ásvány- és Kőzettár), a Füvészkert, az ELTE Karrierközpont és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársainak, amiért áldozatos munkájukkal, támogatásukkal segítik az Eötvös Természettudományos Tábor megszervezését és sikeres lebonyolítását. Partnerünk volt továbbá az ELTE TTK Hallgatói Alapítványa.

Köszönjük az anyagi támogatást a Nemzeti Kulturális Alapnak, az Emberi Erőforrások Minisztérium Nemzeti Tehetség Programjának, a Morgan Stanleynek és a Richter Gedeon Nyrt.-nek.

További információk elérhetők a http://termtudtabor.eotvos.elte.hu honlapon és a termtudtabor@eotvos.elte.hu drótpostacímen.

A következő Tábor várhatóan 2019. július 22-e és 28-a között kerül megrendezésre, amelyre a jelentkezés 2019 márciusában indul majd. Ezúton is kérünk minden kedves Olvasót, hogy ismerősei, barátai körében terjessze a Tábor hírét.

Horicsányi Attila                                                        Barabás Gergő

Fizikus MSc szakos hallgató                                     Angol–kémia tanár szakos hallgató

Főszervező                                                                  Főszervező-helyettes