A HÖK költései

Mire költött a HÖK nyáron?

Az ELTE TTK HÖK működési keretén azt a keretet értjük, amelyet a TTK HÖK a mindennapi működésre fordít. Ebből telefonálunk, fénymásolunk, szerzünk be mindennapi használatra eszközöket, tartunk képzéseket, illetve ebből működtetjük a mentorrendszert és ebből támogatjuk különféle rendezvényeinket is (a legnagyobbak: Gólyabál, gólyatáborok).

A TTK HÖK átlagosan körülbelül 10-15 millió forint elköltésére volt jogosult az elmúlt években. Miután a TTK HÖK keretének nagysága megállapítást nyer, a TTK HÖK Küldöttgyűlése egy költségvetés-tervezetet fogad el, amiben deklarálja, hogy az évben mire és mennyit is szándékozik elkölteni. Gazdasági elszámolásunk ún. költségvetési sorok mentén történik, így már tervezéskor is ezt a struktúrát használjuk. Ezáltal kategorizálni tudjuk, illetve jobban átláthatóvá is válik, hogy a teljes keretből milyen célokra mennyit is fordítunk. A 2017-es pénzügyi évet rekord összeggel kezdtük, de nézzük részletesen.

Költések április és június között

Fejlesztések (Érintett költségvetési tétel: „Irodabútor”- 500.000 Ft)

Az északi Hallgatói Irodánkba egy kisteljesítményű hűtőgép került beszerzése tavasszal. Áprilisi költésként került könyvelésre.

Érdekképviselet (Érintett költségvetési tétel: „HÖOK költségek” – 200.000 Ft)

Ez a költés a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) által áprilisban szervezett „Vezetőképző” rendezvényen megjelent 4 tisztségviselőnk részvételi díját tartalmazza. Júniusi költésként került könyvelésre.

Tartalék (Érintett költségvetési tétel: „Vésztartalék” – 534.426 Ft)

A kar vezetésével való egyezségünk alapján, a TTK HÖK anyagilag is hozzájárult a kari Eötvös-napi rendezvényhez, a logisztikai költségek vállalásával. Ez egész pontosan a bútorok és berendezések előkészítésének/felállításának munkaköltségét jelentette. Májusi költésként került könyvelésre.

Költések július és szeptember között

  1. Táblázat

Irodafenntartás (Érintett költségvetési tétel: „Telefon, posta” – 200.000 Ft)

A feltüntetett összeg az elsőéveseket köszöntő személyes levelek postai kézbesítésére került felhasználásra. Szeptemberi költésként könyvelve.

Rendezvények (Érintett költségvetési tétel: „Gólyatáborok” – 3.000.000 Ft)

A felhasznált összeg a Tanári Napokra, Szolnokra érkező résztvevők helyszíni szállításához rendelt autóbusz szolgáltatás díja. Szeptemberi költésként könyvelve.

 

Ezen költésen felül természetesen még szerepelnie kellene az időszakban a gólyatáborainkra fordított pénzből, azonban pontos elszámolást a beszámoló készítésének napjáig nem kaptunk. A következő negyedéves beszámolóban lesz megtalálható a fennmaradt elszámolás, megjelölve, hogy a költés az előző negyedévre számítandó.

Képzések (Érintett költségvetési tétel: „Mentorrendszer” – 2.000.000 Ft)

A Mentorrendszer képzési eseményeire fordított teljes összeg látható a táblázatban. Két rendezvény volt ebben az időszakban, a mentorhétvége ami egy kétnapos esemény három étkezéssel közel 100 fő részére, és a  mentortábor, amiben szintén közel százan vettek részt.

Mentorhétvége szállása 288.000 Ft-ba, az étkezése 495.358 Ft-ba (melyből 150.545 Ft reprezentációs adó) a terembérlés 80.000 Ft-ba került. Ez összesen 863.358 Ft. A szállás és a terembérlés júliusi költésként lett könyvelve, míg az étkezés részben augusztusi, részben szeptemberi költésként.

Mentortábor szállása 385.593 Ft-ba, az étkezése 723.060 Ft-ba (melyből 198.653 reprezentációs adó) került, ami összesen 1.108.653 Ft. A szállás augusztusi költésként lett könyvelve, míg az étkezés részben augusztusi, részben szeptemberi költésként.

Egyelőre így állunk. A negyedik negyedév beszámolója már csak a vizsgaidőszak után várható, és akkor azzal együtt a teljes éves beszámoló is előterjesztésre kerül a Küldöttgyűlés számára.

A TTK HÖK csapata