Gyere Küldöttgyűlésre!

 

Az ELTE TTK HÖK legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, mely nyilvános a Kar polgárai számára.

A soron következő ülésre október 11-én, kedden 18:00 órakor a Kari Tanácsteremben kerül sor.

MEGHÍVÓ