Az elnöki pályázat

Az idei Hallgatói Érdekképviseleti Választásokra egy elnöki pályázat érkezett, Horváth Luca elnökjelölt és Lukács Márton elnökhelyettes-jelölt részéről. A Választási Bizottság a pályázatot érvényesnek, a pályázati kiírás minden pontjának megfelelőnek találta. Ebből szemezgettünk, amelyet teljes egészben elértek az Önkormányzat honlapján.

Kommunikácó

Hiszem, hogy a jó kommunikáció kétoldalú. Nem elég, ha mi próbálunk információt közvetíteni felétek, szükséges, hogy visszajelzéseket küldjetek nekünk. A TTK HÖK honlapján létrehoznék egy anonim tanulmányi és „HÖK” panaszbejelentő fület is, hogy a hallgatók el tudják mondani az észrevételeiket a HÖK-nek a HÖK-ről. Megválasztásom esetén minden tisztségviselőnek majd továbbra is kell hetente 1,5 óra fogadóórát tartani, ahol mindenki személyesen elmondhatja meglátásait.

Érdekképviselet

A kari HÖK elnök több testületben is szavazati joggal bír, ezért kiemelten fontos, hogy az ülések előtt az előterjesztések nagyobb fórumon is tárgyalva legyenek. Megválasztásom esetén az előkészítő munkában nagy szerepet kap a Választmány (összetétele: elnök, elnökhelyettes és minden szakterületről egy fő) és a Küldöttgyűlés, a fajsúlyos kérdésekben pedig kari szintű hallgatói szavazást kérnék.

Terepgyakorlat

Nemzeti felsőoktatási törvény: 46. § (3) “A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének jogszabályban meghatározott költségét, valamint a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv által megállapított visszafizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozás. Bármely képzési ciklusban, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató lehet magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott, függetlenül annak munkarendjétől.”

Ahogyan azt az idézett törvény is mutatja az önköltségeseknél a hallgató fizeti a képzési díjat, az állami ösztöndíjasoknál az állam, ami jelenleg sajnos nem valósul meg Karunkon. A terepgyakorlatok plusz költséget jelentenek, ami nincs rendjén. Ezen helyzet rendezésére több lehetőség is rendelkezésünkre áll: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány közreműködésével vagy egy új ösztöndíj megalkotásával szeretném megoldani a problémát.

Gazdálkodás

A TTK HÖK-nek mindig törekednie kell az átlátható működésre, minden forinttal el kell számolnunk a hallgatók felé. Ahogy előttem már több elnök is leírta, nem elég becsületesnek látszani, annak is kell lenni.

Több újító gondolat is megfordult a fejemben, hogy milyen tételekre érdemes költeni, de a végső költségvetési tervet a TTK HÖK Küldöttgyűlése fogadja el. Mindenképpen javasolnám a Küldöttgyűlésnek a terepgyakorlatok támogatását. Véleményem szerint ez jobban szolgálja a hallgatói érdekeket, mint bármelyik rendezvény, mivel azokat lehet HÖK támogatás nélkül szervezni (természetesen a jelenlegi részvételi díjakat megtartva), viszont az előbbiek súlyos anyagi terhet rónak a hallgatókra.

Tisztségviselők

 • GAZDASÁGI ÜGYEKÉRT FELELŐS pozíció betöltésére van szükségünk, ugyanis egy Önkormányzatnak az átlátható működéséhez ez elengedhetetlen.
 • A TANULMÁNYI ÉRDEKKÉPVISELETet két személy közös munkával tudná kielégítően ellátni, egy inkább adminisztratív ügyekért felelős és egy konkrétan érdekképviseletért felelős tisztségviselő.
 • Az ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG elnöke felelne a hallgatói megkeresésekért és ellenőrizné az elbírálásokat, hogy ezzel is maximalizáljuk az objektivitást. A két bizottsági tag az ösztöndíj kérelmek elbírálásának koordinálásáért lenne felelős.
 • A KOMMUNIKÁCIÓS REFERENS az Önkormányzat kommunikációját látná el, ő kezelné többek között a Facebook oldalakat, és a különböző kampányok megtervezéséért felelne, mint például az Erasmus népszerűsítése.
 • A KÜLÜGYI REFERENS elsősorban külügyi lehetőségek hirdetésével és kapcsolattartással foglalkozna.
 • A TUDOMÁNYOS REFERENS a hallgatói tudományos élet fellendítéséért, és a Tudományos Diákkör népszerűsítéséért felelne.
 • A LAKHATÁSI, ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS REFERENS segítséget nyújtana felvenni a kapcsolatot a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal kollégiumi ügyekben és a Fogyatékosügyi Központtal esélyegyenlőségi ügyekben, tájékoztatást adna környezettudatosságról és karitatív lehetőségekről.
 • A KULTURÁLIS ÉS SPORT REFERENS legfőbb feladata sport és kulturális rendezvények szervezése lenne, például kerekasztal beszélgetés vagy foci délután.
 • A JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ felelne a különböző testületek emlékeztetőinek elkészítéséért, hiszen ez is elengedhetetlen része az átláthatóságnak.
 • Az INFORMATIKUS ügyelne a levelezőrendszer frissítéséért és a honlap karbantartásáért, ezenkívül több adatbázis és eszköz kezeléséért is felelős.
 • A MENTORKOORDINÁTOR felelne az Önkormányzat mentorrendszeréért, hogy a legjobban felkészült mentorokat képezzük.
 • A SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS REFERENS felelős a szombathelyi telephelyen hallgatók érdekképviseletéért és tájékoztatásukért.

Büfék

Meg kell vizsgálni a jelenleg a Kampuszon működő büfék koncesszióját, lépéseket kell tenni a szolgáltatások javítása érdekében. Sok hallgatónak nincs lehetősége máshol enni, csak a kampuszon a folyamatos óraterhelés miatt, ezért kulcsfontosságú, hogy ár-érték arányban megfelelő legyen. Ezen a téren van hova fejlődnünk, a projektet a lágymányosi karok vezetésével és a HÖK elnökeivel együttműködve kell véghezvinni. Mindegyikünknek ugyanaz a célja, hisz ennek a problémának egyformán szenvedő alanyai vagyunk.

Zárszó

Ha megtiszteltek bizalmatokkal, azon leszek, hogy a lehető legjobban képviseljem az érdekeiteket és az itt felvázolt elképzeléseket megvalósítsam. Ha bármelyik pont felkeltette az érdeklődésed, gyere és csatlakozz az aktív tevénykedőkhöz, szükségünk van Rád, csak együtt sikerülhet!Kovács Fanni