Hogy állsz a tanulmányaiddal?

Mindenkinek nehéz már a iskolatáska, előbb-utóbb szeretnénk letenni és diplomát szerezni. Ám a TTK-n valamiért nagy a lemorzsolódás és sokkal kevesebben jutnak el a diplomáig, mint ahányat felvettek.

Az Oktatásért Felelős Államtitkársággal folytatott egyeztetések folyamán felmerült egy nulladik évfolyam bevezetésének az ötlete a természettudományos karokon. Ennek az évnek az lenne a célja, hogy a hiányos középiskolai éveket pótolja – mindenkit felhozna egy adott szintre. Mindezt az államilag támogatott félévek terhére – természetesen.

education-2200x1237

Több okból is megkérdőjelezhető ez a megoldási javaslat, de az egyik legszámottevőbb az az, hogy nem feltétlenül a középiskolás tanulmányok hiánya okozza ezt.

Érdekes kísérletet végzett a Fizika Intézet: feljegyezték, hogy egy hallgató hány felvételi ponttal került be, milyen kritérium dolgozatot írt és hány évig járt egyetemre (kapott-e diplomát).

Az eredmények azt mutatták, hogy a felvételi pontok átlaga alatt és felett is nagy volt a szórás, hogy ki hány év alatt végezte el. Viszont a fizika kritérium dolgozat átlagpontszáma alatt jóval többen voltak azok, akik idő előtt elhagyták az egyetemet vagy jóval több idő alatt végezték el a BSc-t, amíg felette inkább azok voltak, akik időben vagy maximum egy év csúszással szereztek diplomát.

Ezenkívül még probléma annak az egy évnek a tartalommal való megtöltése, továbbá eléggé demotiváló lehet, hogy a közoktatás hiányait a hallgatók államilag támogatott félévei terhére verik le a felsőoktatásban.