Bevonó és Vezetőképző – Avagy mi mindenről maradtál le, ha nem jöttél!

Október 7-től 9-ig tartott a TTK HÖK Bevonó és Vezetőképző nevű rendezvénye. Az eseményen a résztvevők különböző szekciókon vehettek részt, ahol az egyetemi élet különféle részeivel ismerkedhettek meg.

Bevonó szekció – Béni Kornél

A bevonó szekció két részben került megrendezésre. Az első alkalommal az érdeklődők megismerkedhettek az Egyetem felépítésével és működésével. A második részben a Hallgatói Önkormányzaton belüli szituációs gyakorlatokat végeztek. A hallgatói közönség aktívan részt vett a szekció megvalósulásában.

Oktatás felmérés – Rádl Attila

A szekciómunka időben két részre volt osztva, amelynek első alkalmával a tervezetnek megfelelően az érdeklődőkkel sikerült átbeszélni a dékáni, illetve oktatási dékánhelyettesi pályázatokat, a minőségfejlesztésre vonatkozó egyetemi tervezetet, valamint ezek alapján meghatározásra kerültek azon témakörök, amelyekkel kapcsolatban hasznos lehet a hallgatók véleményét megismerni. A második alkalom folyamán konkrét kérdések megfogalmazása, s egy-egy témakör teljes kibontása, majd Dr. Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes véleményének kikérésére került sor, illetve az elvárásainak megismerése a szekció első felében kidolgozott témaköröknél felmérhető információval kapcsolatban. Dékánhelyettes asszony teljes körű támogatását kifejezte a kezdeményezéssel kapcsolatban.

Mentorkoncepció – Égerházi Bálint

A munkacsoport tagjaival sikerült átdolgozni szinte az egész koncepciót. Leginkább a dokumentum rövidítését tartották szem előtt, illetve a fogalmazásbeli inkonzekvenciák kiiktatását. Többek között szó esett arról, hogy komolyabb feladat-, és hatáskör kerüljön a mentorfelelősök kezébe (ezáltal valódi segítséget jelenthetnek a képzés alatt), az összes képzés eleji előadást kötelezővé tennék, valamint a szóbeli bizottság is átalakulhat kicsit. A tervezetet még materializálni kell, a következő mentorkoordinátor fogja prezentálni a Küldöttgyűlésnek hamarosan.

Kommunikációs tréning – Meghívott tréner

A szekcióra sikerült egy trénert elhívni, aki tökéletesen vezette be a csoportot a kommunikáció világába. Mind szituációs játékokkal, mind egyszerű beszélgetésekkel elmagyarázta a jó kommunikáció lényegét. Kisebb csoportos feladatokkal, illetve nagy csoportos játékokkal bebizonyította, hogy aki úgy érezte, hogy nem mer beszélni, az is képes lesz megváltani a világot.

Tutori rendszer – Hoksza Zsolt, Horváth Luca

A tutori szekció során megvizsgálták, hogy a rendszer a különböző angolszász egyetemeken hogyan működik, majd egy SWOT analízisen keresztül átnézték a különböző stratégiai pontokat.

Rendezvények, közbeszerzés – Béni Kornél

A szekció eleje három előadásra korlátozódott, egy a rendezvények szervezéséről, egy a közbeszerzésről, egy pedig a közbeszerzéses rendezvényszervezésről. Utána egy rendezvény előkészítése volt a gyakorlatban. Mit tartalmaz egy koncepció, milyen előkészítési folyamatok vannak, hogy néz ki egy helyszínrajz, mi kerül egy szervezői időbontásba. Ezekre volt egy-egy példa, LEN-es meg gólyabálos dokumentumok, hasonlók. Utána pedig egy fiktív rendezvény kitalálása, amelyhez össze kellett szedni, hogy mi kell a megvalósításához. Színpad, székek, biztonsági szolgálat, mentő, catering stb. Ezután két csapat külön-külön elkészítette az értékbecslést, hogy a felírt (megrendelt) szolgáltatások mennyibe fognak kerülni.

Tárgyalás technika – Meghívott tréner

Először beszélgetés folyt a hétköznapokban előkerülő tárgyalási szituációkról, majd megnézték, hogy milyen a jó tárgyaló, végül pedig egy szituációs játék során kipróbálhatták magukat két delegáció helyében, akiknek a menekültkérdésben lett volna feladatuk a kompromisszumra jutás.

Közoktatás és tanárképzés – Nagy Anett

A közoktatási és tanárképzési szekciónak két fő célja volt. Az egyik, hogy a résztvevőket megismertesse a fenti témák aktualitásaival, a másik pedig, hogy részletes képet adjon a tanárképzés felépítéséről és rendszeréről.

A közös munka során első körben a természettudományok helyzetét igyekeztünk felmérni a közoktatásban, és egy hosszabb vitát indítottunk az iskolák átalakuló rendszeréről, illetve a szakiskolákban történt változásokról. Minthogy a szekcióban jórészt jövőbeli tanárok voltak jelen, fontosnak tartottuk, hogy ők maguk is tájékozottak legyenek a témában, és rugalmasan tudjanak hozzáállni a kérdéshez.

A négyórás szekcióban a nagyobb hangsúlyt azonban a tanárképzés jelenlegi rendszere, hibái és a lehetséges fejlődési utak kapták. A résztvevők kis csoportokban prezentálták a tanárképzés egyes állomásait, mérföldköveit, majd kielemezve a jelenlegi hibákat igyekeztünk konstruktív gondolatokat megfogalmazni a változtatási lehetőségekről.

Informatikai gyorstalpaló és Ösztöndíjak szekció – Fetter Dávid és Balogh Dániel

A két rész egy négy órás szekcióba lett belesűrítve. Az informatikai gyorstalpaló célja az volt, hogy a résztvevőket bevezesse egy felhasználói szintű weboldal készítésbe. Folyamatos interaktivitással bemutattuk, hogyan is lehet CMS rendszert telepíteni, és beállítani a munkára. A szekció informatikai részének tartalma fel lett véve, amely elérhető ezen a linken.

Az Ösztöndíjas részben Balogh Dániel ismertette, hogy az egyetemen milyen lépések vezetnek az ösztöndíj kiírásától a megpályázásig. Ezután két csoportba rendeződve átbeszélésre került a rendszeres tudományos-, illetve sportösztöndíj. A csoportok tagjai a legkompetensebb személyekkel (Székely Gellért – ex sportbiztos, Zsilák Borbála – tudományos biztos) tárgyalhatták ki, és adhattak javaslatokat az ösztöndíjakkal kapcsolatban.

Vitadélután – Hoksza Zsolt

A vitadélután alapvetően a résztvevők vitázási készségének fejlesztését tűzte ki célul. Egy bemelegítő feladat után egy közös beszélgetés keretében a hallgatói önkormányzat problémáiról folyt egy rövid diskurzus, majd következett a beharangozóban is szereplő formális vita. A disputa témájának a résztvevők az eutanázia kérdéskörét választották. A vitát követően, pedig a vitázók teljesítményének értékelésére került sor.

A rendezvényen természetesen nem csak a tanulás kapott nagy szerepet. Az elfoglaltságok között egyéb izgalmas programok is fellelhetőek voltak. Ilyen volt az ismerkedős est, ahol a résztvevők jobban megismerkedhettek egymással, és a TTK HÖK tisztségviselőivel. A PubQuiz, amely minden résztvevőnek nagyon tetszett. A késő esti bográcsozás, ahol Égerházi Bálint megmutathatta főzési tudományát, és végül (de nem utolsó sorban) az esti bulik, ahol a hallgatóság még közelebb kerülhetett egymáshoz.

Ez történt a Bevonó és Vezetőképzőn. Ha bővebb információkra vagy kíváncsi, keress fel egy résztvevőt vagy keresd fel a szekcióvezetőt.

További szép hetet, és eredményes felkészülést az órákra!